Windows voorziet weliswaar in een eigen zoekfunctie, maar niet elke gebruiker is daarvan gecharmeerd. Is het vooral je bedoeling supersnel in je documenten naar specifieke woorden of zinsdelen te zoeken, gun dan vooral ook Instant Document Search een blik.

Wanneer je Instant Document Search voor de eerste keer opstart, kun je niet anders dan eerst een ‘search zone’ definiëren. Een zoekzone dus, waarbij je aangeeft welke mappen je precies wilt laten doorzoeken en welke documenttypes het programma daarbij moet doorploegen. De volgende types worden ondersteund: txt, rtf, doc, html, pdf, xls, wpd, wri, ppt, odt en ods. Jammer maar helaas, e-mailberichten horen hier (vooralsnog) niet bij.

[download_file]

Op het tabblad Advanced kun je echter nog een aantal bijkomende criteria voor zo’n zoekzone vastleggen. Zo kun je het zoekproces beperken tot bestanden binnen een bepaalde periode of van een bepaalde grootte, maar je kunt tevens aangeven of je het indexeringsproces wilt beperken tot bijvoorbeeld de eerste 20 of 100 kB van elk document. Uiteraard hoort ook ‘full document content’ tot de mogelijkheden. Verder kun je nog de frequentie instellen waarmee die indexering moet worden geüpdatet. Standaard gebeurt dat alleen als je zelf daartoe de opdracht geeft, maar het kan ook automatisch: om de 3, 7, 15 of 30 dagen. Op deze manier kun je trouwens verschillende zoekzones definiëren.

Wanneer je tot een effectieve zoekopdracht wilt overgaan, duid je logischerwijze eerst aan binnen welke zoekzone dat moet gebeuren. Je vult dan de gewenste zoekwoorden in – waarbij je ook Booleaanse operatoren kunt inzetten – waarna Instant Document Search aan het werk gaat. Dat gaat overigens razendsnel (vaak maar een seconde) – althans nadat de initiële verwerking en (pre)indexering achter de rug is, een proces dat wel de nodige tijd kan innemen. Je kunt het zoekproces zelf overigens ook nog bijsturen en het zoeken bijvoorbeeld beperken tot documenten binnen een bepaalde periode of van een zekere grootte.

De resultaten worden dan (volgens relevantie) gepresenteerd, waarbij de gevonden trefwoorden opvallend binnen een (stukje) context worden weergegeven. Je krijgt uiteraard ook het pad naar het betreffende document te zien, en een muisklik volstaat om het document met het bijhorende programma te openen.

External links

Sowsoft.com