Welk programma start het snelst op? Soms een moeilijke discussie en als de opstarttijden dicht bij elkaar liggen, zoals bij een browser, zal je nauwelijks geholpen zijn met de chronometer op je smartphone. Om echt te ontdekken welk van twee of meer programma’s het snelst is, heb je gespecialiseerde software nodig.

Die kan je gratis downloaden in de vorm van Passmark AppTimer. De tool, nauwelijks enkele kilobytes groot, vereist geen installatie.

[download_file]

Een woordje uitleg bij het gebruik van het programma kan geen kwaad. Passmark AppTimer bestaat uit één venster, zonder extra menu’s, met daarin alle opties. Eerst zal je, onder Application, het programma moeten selecteren dat je wil testen. Daarvoor moet je in Program Files op zoek naar het exe-bestand.

Cmd Line kan je waarschijnlijk leeg laten, tenzij je commandline-parameters wil toevoegen aan het uit te voeren bestand. Bij Log File kies je de locatie en de naam van een tekstbestandje waarin AppTimer de resultaten van de opstarttest zal opslaan.

Via Window Name vraagt de app naar de naam of een deel van de naam van het programma dat je wil testen. Het heeft die naam nodig om het programma te kunnen sluiten na te test. Je hoeft niet de volledige naam te geven, een deel volstaat.

Gemiddelde
Als je het te testen programma meerdere keren wil openen en sluiten, om zo een gemiddelde opstarttijd te berekenen, geef je dat aan na Executions. De Delay is de tijd die Passmark AppTimer zal wachten tussen elke executie. Debug kan je afgevinkt laten.

Bij Window Detection Method vink je het best Window Name aan, dat heeft betrekking om de naam die je enkele stappen terug ingaf. Window Close Method specificeert de methode waarop AppTimer zal proberen vensters te sluiten tijdens de test. Vink ze gerust allemaal aan.

Het resultaat van de test zal weggeschreven worden naar een tekstbestandje. Om te zien hoe je programma het ervan afbracht moet je dat raadplegen, je krijgt geen bijkomend dialoogvenster na de test.

Passmark AppTimer is niet het mooiste, noch het meest intuïtieve programma, maar het doet z’n ding, accuraat en efficiënt. Verder is het leuk dat je de tool niet hoeft de installeren. Wie graag weet hoe het met z’n pc gesteld is, vindt in Passmark AppTimer een interessante benchmarktool.