Windows Verkenner voldoet voor de meeste kopieer- en verplaatsacties. Soms echter schiet dit programma toch wat te kort of maakt het bepaalde operaties allerminst efficiënt. Hoe zou je het bijvoorbeeld aanpakken om uit een map en bijhorende submappen alle docx-bestanden te kopiëren? Geef toe, niet zo eenvoudig – tenzij je File Mover ter hulp roept.

File Mover, dat ook in een draagbare versie beschikbaar is, bestaat uit slechts één venster. Een simpele interface dus en dat sluit perfect aan bij de achterliggende filosofie: bepaalde handelingen die binnen Windows behoorlijk complex zijn, sterk vereenvoudigen.

[download_file]

File Mover is met name bedoeld om bestanden uit een bronmap (al dan niet met bijhorende submappen) selectief te kopiëren of te verplaatsen naar een doelmap. Je legt uiteraard eerst bron- en doelmap vast en vervolgens vul je het gewenste ‘zoekpatroon’ in.

Dat is niets anders dan een bestandsextensie, zoals *.zip of *.doc. Overigens neemt het programma ook bestanden met extensie *.docx mee in de verhuiswagen als je *.doc als zoekpatroon opgeeft. Zoek je specifiek naar *.docx, dan moet je echt *.docx als zoekpatroon invullen.

Uitsluitend *.doc-bestanden meenemen (zonder *.docx) blijkt niet mogelijk. Het is evenmin mogelijk meerdere bestandsextensies in een en hetzelfde zoekpatroon op te nemen. Er zal dan weinig anders opzitten dan File Mover in verschillende rondes te laten werken.

Bij het kopiëren of verplaatsen komen alle bestandsnamen in de ‘root’ van de doelmap terecht: submappen worden dus niet meegenomen. Wel is het mogelijk om een txt-lijst te laten genereren met een overzicht van alle bestandsnamen die aan het zoekpatroon voldoen, inclusief telkens het pad naar de originele bronmappen.

Handige extraatjes zijn verder nog de mogelijkheid om dubbele bestandsnamen in de doelmap automatisch te laten hernoemen: op die manier voorkom je dat File Mover al bestaande bestanden zonder meer zou overschrijven. Ten slotte is er nog een optie om automatisch lege mappen te laten verwijderen. 

External links

Selectief bestanden kopiëren