Hoe meer je downloadt en bestanden aanmaakt, hoe meer kans dat er zich duplicaten ontwikkelen: bestanden die twee of meer keer op je systeem staan.

Dat maakt je pc onoverzichtelijk en snoept nodeloos schijfruimte af. Liever dan die manueel te gaan opsporen laat je die door een tool als Clonespy detecteren.  

[download_file]

Clonespy, dat zich ook als draagbare applicatie op je systeem laat zetten, geeft je bij de eerste opstart een niet mis te verstane waarschuwing mee: raadpleeg eerst de handleiding om te vermijden dat je je systeem om zeep helpt. Niet dat het programma zo gevaarlijk is, maar het klopt wél dat je zeer goed moet opletten bij het verwijderen van duplicaten.

Lang niet alle bestanden die dubbel op je systeem staan kan je namelijk ongestraft verwijderen. Immers, soms heeft Windows of een of andere applicatie die nodig.

Je zult dus met de nodige omzichtigheid te werk moeten gaan en al zeker niet kiezen voor automatische verwijdering van duplicaten wanneer je de Windows-partitie of –schijf laat scannen!

Checksums
Op zich zit Clonespy logisch in elkaar. Je voegt eerst de gewenste schijven of mappen toe die je recursief wilt laten scannen en je geeft aan welk type duplicaten je wil laten detecteren. Standaard zijn dat echte duplicaten, wat zoveel betekent als: de bestanden genereren identieke CRC-checksums, ongeacht de bestandsnaam.

Je begrijpt dat het aanmaken en controleren van die checksums de nodige tijd in beslag zal nemen. Als je dat wenst kan je als bijkomende vereiste een identieke bestandsnaam instellen. Of je vindt het al voldoende als de bestanden dezelfde naam hebben, waarbij je desgewenst als bijkomend criterium kunt aangeven dat de bestandsgroottes in elkaars buurt moeten liggen.

Op het einde van de scanronde vraagt Clonespy standaard aan de gebruiker of hij dubbele bestanden wil verwijderen en zo ja welke. Je kunt dat verwijderproces echter ook automatiseren en bijvoorbeeld alle oudere, nieuwere, kleinere of grotere bestanden laten weghalen.

Verder kun je ook nog allerlei filters activeren en bijvoorbeeld alleen bestanden met bepaalde extensies laten controleren (of net niet laten controleren), of binnen een bepaalde periode of van een bepaalde grootte, enzovoort.

Pools
Wat we nog niet in vergelijkbare tools zijn tegengekomen: Clonespy laat je met twee pools werken, waarbij je zelf schijven of mappen in een of beide pools kunt stoppen. Laat je slechts één van beide pools controleren, dan gaat Clonespy binnen de geselecteerde pool op zoek naar duplicaten.

Geef je echter aan dat die beide pools moet controleren, dan gaat die alleen op zoek naar duplicaten in de andere pool en laat die duplicaten binnen dezelfde pool ongemoeid. Dat kan nuttig zijn als je bijvoorbeeld eerder al een pool op doublures hebt laten checken, maar er nu een extra schijf of map is bijgekomen die mogelijk bestanden bevat die al in de andere pool voorkomen. 

External links

Dubbels uitwieden