Sinds Vista is Windows standaard met een krachtige en flexibele kopieerfunctie uitgerust (die de commando’s copy en zelfs xcopy eigenlijk overbodig maakt): Robocopy.

Er zijn echter relatief weinig mensen die deze tool gebruiken, en daar zullen de uitgebreide opdrachtregelparameters zeker mee te maken hebben. Winrobocopy heeft er een toegankelijkere, grafische interface rond gebreid.

[download_file]

Winrobocopy voegt dus eigenlijk geen functionaliteit aan het Robocopy-commando toe: het voorziet uitsluitend in een grafische interface die de complexe parameters ook voor beginners toegankelijk(er) maken. Let wel, initieel krijg je ook hier alleen de afkortingen van die parameters te zien (zoals /S, /E, /V, /Z, …) maar je hoeft slechts een knopje in te drukken om een verklarende beschrijving voor elk van deze parameters te zien.

Er zijn heel wat mogelijkheden, waaronder het uitsluiten van gewijzigde, oudere of nieuwere bestanden, het negeren van lege submappen of het instellen van het aantal nieuwe pogingen voor mislukte kopieën.

In een CMD-venstertje krijg je telkens de opdrachtregel te zien die te zien die overeenkomt met de opties zoals je die in de grafische interface hebt geactiveerd. Elke 'Robojob' kun je ook bewaren met het oog op eventueel hergebruik. Ook handig is de Schedule-knop, waarmee je kopieeropdrachten kunt inplannen.

Via een scriptvenster is het bovendien mogelijk opdrachten uit te voeren net voor of na het eigenlijke Robocopy-commando. In een apart paneel krijg je ook netjes de logs te zien die Robocopy genereert, zodat je mogelijke problemen snel detecteert.
 

External links

Kopiëren à la carte