Wanneer je een programma verwijdert of installeert – of zelfs maar gebruikt – dan worden er vaak tientallen of zelfs honderden registersleutels gecreëerd, aangepast of verwijderd. Cregistry Comparison laat je dat proces volgen met behulp van snapshots.

Het is de bedoeling dat je met Cregistry Comparison eerst een snapshot maakt van het register. Dat hoeft overigens niet het complete register te zijn.  Via een ingebouwde registerbrowser is het namelijk perfect mogelijk alleen specifieke sleutels in zo’n snapshot te laten opnemen. Elke snapshot komt standaard in een eigen submap terecht.

[download_file]

Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk een snapshot (al dan niet van bepaalde registerhives of -sleutels) te maken net voor de installatie van een programma. Na afloop van de installatie kan je deze snapshot dan opnieuw oproepen en laten vergelijken met de actuele toestand van het register.

Cregistry Comparion somt dan alle verschilpunten in twee kolommen op: enerzijds de verwijderde  sleutels, anderzijds de toegevoegde sleutels. Jammer genoeg blijkt het programma niet bij te houden wanneer de inhoud van sleutels wordt gewijzigd. De resultaten van de vergelijking kan je in de vorm van een txt-bestand opslaan.

Cregistry Comparison is dus vooral nuttig voor wie stevig de vinger aan de pols van het Windows-register wil houden. Dat zullen wellicht vooral gevorderde gebruikers zijn.

External links

Monitor het Windows-register