Het opzet van ThisIsMyJam is eigenlijk heel simpel: een verzameling maken van muzieknummers die in je hoofd blijven zitten, a rato van één per week, en op basis daarvan een complete collectie samenstellen. Dat kunnen nummers zijn die meteen bleven hangen als je ze hoorde op de radio, of van die vervelende oorwurmpjes (denk Taka Taka Ta, of erger) waarmee je niet alleen in je hoofd wil zitten. Die 'soundtrack' bij je dagdagelijkse bezigheden, die samengesteld wordt door om de zeven dagen een nieuwe 'jam' te kiezen, wordt vervolgens bijgehouden in een collectie nummers, die je kan delen met anderen via een Twitter-achtig 'follow'-systeem.

STAP 1 / Account aanmaken

ThisIsMyJam (www.thisismyjam.com) heeft een heel eenvoudige procedure om een profiel aan te maken (via Sign Up): al wat het ding nodig heeft, is een e-mailadres en een gebruikersnaam, en die laatste wordt nog automatisch voor je aangemaakt ook. Als alternatief kan je je inloggegevens voor Facebook of Twitter gebruiken, die meer en meer dienst doen als een soort 'paspoort' voor allerhande internetdiensten. In die gevallen wordt ThisIsMyJam ook automatisch gekoppeld aan je account op die twee sociale netwerken, met inbegrip van eventuele automatische berichten. Maar aangezien het net de bedoeling is om je oorwurm te delen, mag dat.

 

STAP 2 / Je nummer kiezen

En dan ga je datgene doen waarvoor je bij ThisIsMyJam gekomen bent: een liedje kiezen. Klik bovenaan op My Jam en selecteer Choose your first jam. In het invoervak typ je een (deel van een) titel in, waarna je de keuze krijgt uit een lijst van mogelijkheden, die werden opgediept van YouTube. Maak je keuze en klik daarna bovenaan op Select & preview this jam.

 

STAP 3 / Je oorwurmpje delen

Op een laatste formulierpagina kan je nog de titel bijwerken (er wordt automatisch een goeie gok gemaakt op basis van wat je ingevoerd en geselecteerd hebt), een eventuele notitie toevoegen en de achtergrond van het beeld (of het beeld zelf) vervangen. Daarna bepaal je nog of je het ding wil delen op Facebook en/of Twitter, en laat je het los. Pas binnen zeven dagen kan je een nieuwe 'jam' kiezen, maar ondertussen kan je nog wel kijken naar wat andere gebruikers laten horen. ThisIsMyJam laat volledige lijsten delen via hetzelfde systeem van followers en gefollowden als Twitter.