De fax is dan wel dood, niet iedereen heeft dat door. Moet je toch een fax sturen, dan kan dat met HelloFax, zonder je aftandse toestel van de zolder te halen.