Wil je het standaardgeluid wijzigen dat je te horen krijgt als er een nieuw mailtje binnenrolt? Ga naar het Configuratiescherm, kies Geluid en klik op het tabblad Geluiden. Selecteer Melding bij nieuw e-mailbericht en kies een ander geluid onder Geluiden. Met Bladeren kan je nu een eigen wav-bestand selecteren. Dit werkt ook voor Outlook (Express) en Windows Mail.