Dubbele bestanden nemen onnodig schijfruimte in. Die laat je dus maar beter opsporen en weghalen, als ze niet noodzakelijk zijn. Een taak waarop WeeDuplicateDetective zich bijna volautomatisch toelegt.

Het programma, dat overigens de installatie van .NET Framework 4 vereist, is heel gebruiksvriendelijk.  Eerst voeg je alle mappen toe die je op dubbels wil laten controleren. Het volstaat de gewenste mappen naar het bovenste paneel in het programmavenster te verslepen.

[download_file]

Criteria vaststellen
Vervolgens leg je de criteria vast op grond waarvan WeeDuplicateDetective bestanden als dubbels moet beschouwen. Dat kan dezelfde bestandsnaam zijn en/of dezelfde grootte. Maar ook dezelfde byte-inhoud, waarbij je dan zelf aangeeft met welke hashmethode je die vergelijking wil uitvoeren (MD5, SHA-1 of SHA256). Een vergelijking op basis van tijdstip (van creatie of van laatste wijziging) is eveneens mogelijk.

Is de scanronde voorbij, dan somt WeeDuplicateDetective automatisch de gevonden duplicaten op. Een eenvoudige zoekfunctie laat je op basis van (gedeeltelijke) bestandsnamen snel naar specifieke bestanden zoeken.

Verder leg je nog vast welke bestanden het programma eventueel moet verwijderen. De criteria hiervoor zijn echter niet zo duidelijk en de ingebouwde helpfunctie is erg vaag en bovendien nog niet afgewerkt.

Shredden kan niet
Ten slotte bepaal je wat er precies met de te verwijderen bestanden moet gebeuren: naar de prullenbak verhuizen, echt weghalen (shredden zit er niet bij) of naar een nader te bepalen map verhuizen.

Wellicht doe je er veiliger aan deze laatste optie te kiezen. Immers, het zal niet de eerste keer zijn dat een gebruiker zonder meer alle duplicaten laat weghalen om vervolgens vast te stellen dat een of ander programma zo’n ‘dubbel’ bestand in een specifieke map verwacht.

External links

WeeDuplicateDetective 1.1.0.0