Ik ontvang geregeld e-mails met ingebedde afbeeldingen – dus niet in bijlage. Hoe kan ik die foto’s alsnog apart bewaren op schijf? Ik werk met Windows XP Home.
Freddy Goddaer

Je vermeldt niet met welk e-mailprogramma je werkt, maar ik ga er gemakshalve van uit dat dit Outlook of Outlook Express is. Er zijn verschillende wegen mogelijk. Open het bericht en klik met de rechtermuisknop op de ingebedde foto. Kies Kopiëren. De foto bevindt zich nu in het Windows-klembord en je kan ze nu in – bijvoorbeeld – je favoriete beeldbewerker plakken. Laat ik Windows Paint als voorbeeld nemen: het volstaat dan dat je hier Bewerken, Plakken kiest (of de toetscombinatie Ctrl+V) indrukt. Van hieruit kan je de foto dan bewaren. Een alternatief is dat je de e-mail opslaat als webpagina: kies Opslaan als, HTML (*.htm; *.html). De afbeelding komt dan in een map terecht met dezelfde naam als het htm-bestand. Dit werkt blijkbaar wel in Outlook, maar niet in Outlook Express. Nog een derde mogelijkheid, die het eveneens alleen in Outlook doet: zorg dat de tab Bericht is geopend, klik op het pijltje bij (Andere) acties en kies Weergeven in browser. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies Afbeelding opslaan als.