Ik ontvang geregeld berichten die duidelijk verstuurd werden zonder dat de afzender op de hoogte is.

Ik ontvang geregeld berichten die duidelijk verstuurd werden zonder dat de afzender – of althans de persoon met dat e-mailadres – op de hoogte is. Vaak wordt in zo’n mail gevraagd een of andere link aan te klikken. Wat is hier precies aan de hand, en hoe kan ik vermijden dat iemand mijn adres misbruikt?
Jeannine Roose

Zodra iemand jouw e-mailadres te pakken heeft, is het een koud kunstje om een gespooft bericht naar anderen te sturen met jouw adres als afzender – net zoals je dat met een fysiek adres op een enveloppe kan doen! Daar valt eigenlijk weinig tegen te beginnen, behalve een nieuw adres creëren en je kennissen laten weten dat het oude niet meer geldig is. Het komt er dus in de eerste plaats op aan te vermijden dat onverlaten jouw adres vastkrijgen. Plaats het dus nergens online en gebruik voor het aanmelden bij een of andere service bij voorkeur een ‘wegwerpadres’. Hiervoor kan je aankloppen bij diensten als Yopmail of Spam Motel. Een waterdichte beveiliging is sowieso erg lastig: het valt namelijk niet uit te sluiten dat de pc van iemand uit je kennissenkring (met jouw e-mailadres in zijn adresboek) het slachtoffer wordt van malware die – bijvoorbeeld – het adressenbestand richting spammers stuurt.