Het lukt blijkbaar niet meer om een link, opgenomen in een e-mailbericht, rechtstreeks te openen vanuit Outlook.
Hoe los ik dat op?

Jens Lecomte

Als dat slechts in bepaalde mails gebeurt, heeft het ongetwijfeld met de spamfilter van Outlook te maken: die kan je aanpassen via de Acties, Ongewenste e-mail, Opties voor ongewenste e-mail, meer bepaald op de tab Opties. Krijg je in geen enkele mail nog een aanklikbare link, dan moet je dieper graven. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat je (desnoods tijdelijk) Internet Explorer als standaardbrowser instelt. In oudere Windows-versies moet je mogelijk ook een aanpassing doorvoeren in de lijst met geregistreerde bestandstypes – met name bij (GEEN) URL: HyperText Transfer Protocol. De nodige (engelstalige) instructies voor een dergelijke ingreep vind je op hier.