Schijfdefragmentatie zorgt ervoor dat bestanden opnieuw worden ‘samengevoegd’, zodat de harde schijf (iets) sneller werkt. Je kan de in Windows ingebouwde Schijfdefragmentatie met de hand uitvoeren, maar het is beter als je dat automatisch laat doen, bijvoorbeeld elke maand. Klik op Configuratiescherm, Systeembeheer en kies De vaste schijf defragmenteren. Vink Gepland uitvoeren (aanbevolen) aan en klik op Schema aanpassen. Bij Regelmaat kies je nu Maandelijks en daaronder kies je de dag en het tijdstip. Klik daarna tweemaal op OK. Zorg wel dat je pc ingeschakeld is op het gekozen tijdstip!