Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn instellingen bijvoorbeeld na een herstart weer dezelfde zijn als voorheen?

Oma heeft een pc met Windows 7. Nu gebeurt het wel eens dat de kleinkinderen haar willen tonen hoe een en ander moet. Op zich prima, maar soms blijken er bij het herstarten enkele instellingen gewijzigd te zijn, en dat heeft oma niet graag. Hoe kan ik ervoor zorgen dat haar instellingen bijvoorbeeld na een herstart weer dezelfde zijn als voorheen?
Luc Vandegehuchte

Voor Windows XP en Vista kon je daarvoor nog Windows SteadyState gebruiken, een gratis tool van Microsoft die er, althans in combinatie met de ingebouwde module Schijfbescherming, voor zorgde dat alle wijzigingen werden omgeleid en na een herstart konden worden hersteld. Steadystate is spijtig genoeg niet meer te vinden. Over naar Windows 7 … Ook daar bestaan soortgelijke oplossingen voor. Een gratis tool is Returnil System Safe 2011. Het komt er op neer dat oma, op het moment dat de kleinkinderen het bevel overnemen, snel even de optie Start virtual mode activeert.

Alle wijzigingen die vanaf dat moment op de systeemschijf (!) gebeuren, worden automatisch weer ongedaan gemaakt zodra oma die virtuele modus stopzet – de pc herstart dan ook automatisch. Ikzelf gebruik deze tool ook vaak om allerlei software in een veilige, gevirtualiseerde omgeving uit te testen. Een minder ingrijpend alternatief (dat weliswaar niet alle wijzigingen opvangt) is dat oma voor de kleinkinderen een aparte account creëert waarbinnen ze hun kunstjes mogen tonen.