Wil je dat Mail automatisch een antwoord stuurt op binnenkomende e-mails? Klik op Mail, Voorkeuren en ga naar Regels. Klik dan op Voeg regel toe en selecteer vervolgens Beantwoord bericht onder Worden de volgende taken uitgevoerd. Geef een antwoordtekst in. Zorg er ook voor dat er een Voorwaarde is geselecteerd, bijvoorbeeld Van bevat baas. Klik daarna op OK. Krijg je nu een mailtje van je baas en staat MAIL open, dan wordt er automatisch een antwoord verstuurd.