Gezien mijn pc te traag begon te werken, heb ik dan maar Windows 7 overschreven. Dat is goed gelukt, maar ik merk nu dat mijn laptop zo’n 100 MB (in station F:) heeft gereserveerd, waarvan er circa 72 MB beschikbaar is. Ik ondervind hier wel geen hinder van, maar vraag me toch af wat die partitie daar precies doet?
Jos Soons

Dat ‘geheimzinnige’ volume van 100 MB is gecreëerd tijdens de installatie van Windows 7. Wanneer je namelijk Windows 7 op een maagdelijke schijf – zonder partities – installeert, reserveert Windows 7 (Ultimate, Business & Enterprise) een eigen partitie van precies die grootte. Op deze partitie komt dan allerlei opstartinformatie terecht en verder kan die ook gebruikt worden voor BitLocker, de ingebouwde encryptietool.

Vreemd is wel dat die partitie bij jou een letter toegewezen gekregen heeft, want normaal gezien gebeurt dat niet. Hoe dan ook, die partitie kan je in principe wel weer weghalen met een tool als GParted, maar zo’n operatie is niet geheel risicoloos en loont wellicht de moeite niet. Het is tevens mogelijk om te voorkomen dat die partitie er überhaupt komt: het volstaat de schijf te partitioneren (bijvoorbeeld met GParted) alvorens met de eigenlijke Windows-installatie te beginnen.