Ik ben onlangs overgestapt naar Windows 7, en nu kan ik op geen manier nog mijn NAS bereiken; pc’s in mijn netwerkje daarentegen laten zich probleemloos benaderen. Telkens ik een connectie wiI opzetten, verschijnt fout 1208. Ik kan dus wel bij de NAS aanmelden via mijn browser, maar de bestanden niet vanuit de Verkenner benaderen. Wat is er aan de hand?
Jeff Verstichelen

Ik vermoed sterk dat het met je netwerkbeveiliging te maken heeft, en meer bepaald met de manier waarop Windows 7 standaard met de NAS onderhandelt om de gebruiker toegang te kunnen verlenen tot de netwerkbron. Daar bestaan namelijk verschillende protocollen voor, en het ziet er naar uit dat je NAS niet overweg kan met het standaardprotocol van Windows 7 (NTLMv2). Er zijn dus twee uitwegen uit deze impasse: ofwel til je de ingebouwde beveiliging van je NAS naar een hoger niveau – ga na of er een recentere firmware beschikbaar is die dat voor zijn rekening neemt – ofwel zet je de standaardbeveiliging van Windows op een lager pitje. Open het Windows CONFIGURATIESCHERM en selecteer SYSTEEM EN BEVEILIGING, SYSTEEMBEHEER. Dubbelklik op LOKAAL BEVEILIGINGSBELEID en open in het rechterpaneel LOKAAL BELEID, BEVEILIGINGSOPTIES. Dubbelklik op NETWERKBEVEILIGING LAN MANAGER-VERIFICATIENIVEAU. In het uitklapmenu selecteer je LM EN NTLM VERZENDEN: GEBRUIK NTLMV2-SESSIEBEVEILIGING INDIEN […]. Bevestig je keuze. Nu zal het waarschijnlijk wel lukken.