Wie zich in zijn familiegeschiedenis verdiept, moet Family Tree Builder absoluut een blik gunnen. Met deze tool wordt een stamboom opzetten namelijk een stuk makkelijker én leuker.

Wie zich in zijn familiegeschiedenis verdiept, moet Family Tree Builder absoluut een blik gunnen. Met deze tool wordt een stamboom opzetten namelijk een stuk makkelijker én leuker.

De tool, die zich ook in het Nederlands laat installeren, vereist wel een (gratis) registratie bij de makers van het product, MyHeritage. Dat heeft alvast het voordeel dat je een back-up van je stamboomgegevens kunt maken naar de onlineservers en dat je die data eventueel online kunt publiceren.

[download_file]

Het programma zit logisch in elkaar. Nadat je een nieuw genealogieproject hebt opgestart, kan je meteen beginnen met familieleden toevoegen.

Familiedetails invoeren
In eerste instantie kun je hier gegevens als het geslacht, de namen, geboorteplaats en –datum kwijt. Maar de knop Details opent de weg naar een veel uitgebreider formulier, met ruimte voor gegevens als beroep, onderwijs, godsdienst, nationaliteit, bronvermeldingen (zoals URL’s), feitenrelaas, foto’s, losse notities enzovoort.

De tool voorziet tevens in allerlei functies waarmee je fraaie diagrammen van de stamboom kunt genereren. Een wizard laat je daarbij de vorm en de stijl van het diagram bepalen, maar ook daarna kun je nog aan het uiterlijk van zo’n diagram sleutelen (lettertype, kleuren, taal en meer).

Leuk is bovendien de integratie met Google Maps: op die manier krijg je meteen een beeld van waar je voorouders zoal hebben gewoond. Het volstaat een markering op Google Maps aan te klikken om meer feedback over die locatie (persoon) te krijgen. Net als bij veel andere onderdelen van Family Tree Builder ontsluit de commerciële variant ook hier bijkomende opties en mogelijkheden.

Web 2.0
Indrukwekkend is ook het (nieuwe) Boekrapport, dat de ingevoerde informatie op allerlei mogelijke manieren in de vorm van een pdf-bestand presenteert: het voorgeslacht van de vader en van de moeder, nakomelingen, directe relaties, bronnen, index van plaatsen et cetera. Het boekrapport van een van onze testprojecten telt maar liefst 188 pagina’s.

Nuttig is ook de zogenoemde consistentiewizard: die checkt je stamboom op mogelijke onnauwkeurigheden, zoals een foto die ouder blijkt dan de geboortedatum van de betreffende persoon. Of wat dacht je van Smart Matches, waarbij je je eigen stamboom laat vergelijken met die van andere gebruikers. Je weet maar nooit of er overlappingen zijn.

External links

Family Tree Builder