Ik ben onlangs in het onderwijs gestapt en heb al heel veel werk gestoken in het aanmaken van cursussen. Om te voorkomen dat die zomaar gekopieerd en doorgegeven worden, had ik ze graag beveiligd. Ik kan er weliswaar een watermerk in plaatsen, maar als de cursus dan naar de drukker gaat, komt dat watermerk er ongetwijfeld door, en dat is niet de bedoeling. Is er geen andere oplossing, waarbij de cursus wel bruikbaar blijft voor mijn leerlingen, maar toch niet te kopiëren is?
Chris Asselberghs

Het is me niet meteen duidelijk om welk type document het precies gaat. Gaat het om een Word-document (of bij uitbreiding om een Office-document), dan kan je dat weliswaar beveiligen met een wachtwoord, maar zodra je dat meedeelt aan je cursisten, heb je natuurlijk geen garantie dat het niet wordt doorgegeven.

Een pdf-document kan je alvast iets beter beveiligen; je kan bijvoorbeeld instellen dat het niet kan worden afgedrukt, of alleen in een lagere resolutie. Dat kan bijvoorbeeld met het gratis BullZip PDF Printer (met deze tool kan je trouwens ook een eigen watermerk toevoegen), hoewel het commerciële Adobe Acrobat ook op dit vlak extra mogelijkheden biedt.

Ik raad je alvast aan je document van kop- en/of voetteksten te voorzien, waarbij je duidelijk maakt dat jij de auteur bent en dat het document niet zonder jouw expliciete toelating gekopieerd mag worden. Kijk in dit verband ook even op http://creativecommons.org/licenses, waar je een overzicht krijgt van verschillende licentievormen.

Ten behoeve van andere lezers: wil je het zomaar kopiëren van online geplaatste afbeeldingen ontraden, weet dan dat er tools zijn die zowel zichtbare (TSR Watermark Image) als onzichtbare (Eikonamark) watermerken in je foto’s kunnen aanbrengen. Je merkt het al: het is erg lastig om sluitende garanties te geven dat je werk niet ongeoorloofd wordt gekopieerd.