Wil je weten hoeveel lege cellen er in een bepaalde kolom of tabel zitten?

Ga naar een lege cel en tik =AANTAL.LEGE.CELLEN(B1:B4) in als je het aantal legen cellen in de kolommen B1 tot B4 wil weten.