Intro

Het wordt wel vaker beweerd: 80% van de mensen gebruikt slechts 20% van de mogelijkheden van MS Word. Met onze powertips hopen we dat laatste percentage alweer wat op te krikken…

STAP 1: Specifiek item zoeken

Ben je op zoek naar een item van een welbepaald type – denk aan een voetnoot, afbeelding, bladwijzer of veld – dan vind je dat het snelst op een van de volgende manieren. Ga naar de tab START en klik op het pijltje bij ZOEKEN, waarna je GA NAAR selecteert.

Je belandt nu op de gelijknamige tab in het dialoogvenster van ZOEKEN EN VERVANGEN. Daar hoef je maar het gewenste type te selecteren bij GA NAAR, waarna je in het bijhorende veld aangeeft naar welke instantie je op zoek ben.

Het kan echter ook anders. Onderaan de schuifbalk van je Word-document vind je een klein bolletje. Daarmee open je een venstertje van waaruit je snel het gewenste objecttype kan.

STAP 1: Specifiek item zoeken

 

STAP 2: Joker inzetten

Een bepaald (foutief gespeld?) woord in je hele document in één keer door een ander woord vervangen is eenvoudig, maar het wordt iets lastiger als je dat woord op verschillende manieren hebt gespeld. Stel, je wil html en htlm overal vervangen door HTML. In zo’n situatie komen jokertekens goed van pas.

Open alvast het tabblad START en klik op VERVANGEN, uiterst rechts op het lint. In het dialoogvenster druk je dan de knop MEER >> in. Bij ZOEKEN NAAR vul je vervolgens ht?? in (waarbij elk vraagteken een willekeurig ander teken voorstelt) en bij VERVANGEN DOOR vul je HTML in. Let er wel op dat je een vinkje plaatst bij JOKERTEKENS GEBRUIKEN.

Om te vermijden dat je ook woorden als ricHTing vervangt kan je zowel ht?? als HTML door een spatie laten voorafgaan. Een ander jokerteken is de asterisk (*), waarmee je een onbepaald aantal letters vervangt in plaats van één enkele letter zoals bij een ?.

STAP 2: Joker inzetten

 

STAP 3: Opmaak vervangen

Een lettertype in je document snel door een ander type vervangen is eveneens mogelijk. Klik even in het veld ZOEKEN NAAR, druk op de knop MEER en vervolgens op OPMAAK. Hier kies je dan LETTERTYPE, waarna je het lettertype selecteert dat je wil vervangen zien – het is trouwens ook mogelijk Cursief door Vet te laten vervangen of een andere lettergrootte in te stellen.

Herhaal dat voor het veld VERVANGEN DOOR, waar je dan het beoogde font aanduidt. Vergeet na afloop niet de knop GEEN OPMAAK in te drukken. Ook niet-afdrukbare tekens (zoals een tab of alineamarkering) kan je laten vervangen. Dat gaat het makkelijkst via de knop MEER, SPECIAAL, waar je het juiste type dan maar hoeft te selecteren.

STAP 3: Opmaak vervangen

 

STAP 4: Tekst rond afbeelding draperen

Stel, je hebt een of andere illustratie (cartoon of logo) aan je document toegevoegd, via INVOEGEN, AFBEELDING of ILLUSTRATIE. De achtergrond blijkt echter niet wit en het afbeeldingskader is bovendien rechthoekig, zodat de tekst zich langsheen dat kader oplijnt. Mits enige aanpassingen kan je de tekst vloeiend tot net aan de rand van de tekening zelf laten lopen.

Beginnen we met de achtergrond. Selecteer de afbeelding, klik in het lint op HULPMIDDELEN VOOR AFBEELDINGEN, kies links ANDERE KLEUREN en vervolgens ANDERE KLEUR INSTELLEN. Met het pipetje klik je nu de achtergrondkleur aan, die op slag wit wordt.

Nog steeds bij HULPMIDDELEN VOOR AFBEELDINGEN, selecteer je vervolgens TEKSTTERUGLOOP, TERUGLOOPPUNTEN BEWERKEN, waarna je de zwarte blokjes langsheen de (voorgrond)afbeelding verschuift. Word creëert automatisch een nieuw blokje op het punt waar je de rode stippellijn versleept.

STAP 4: Tekst rond afbeelding draperen

 

STAP 5: Plaatje als opsommingsteken gebruiken

Het is perfect mogelijk een eigen plaatje als opsommingsteken te gebruiken in plaats van de gebruikelijke streepjes en sterretjes. Ga naar de tab START en klik vervolgens op het pijlknopje bij OPSOMMINGSTEKENS in de rubriek ALINEA. Daar kies je NIEUW OPSOMMINGSTEKEN DEFINIËREN.

Klik op AFBEELDING en vervolgens op IMPORTEREN. Blader naar de gewenste afbeelding en bevestig met OK (2x). Heb je eenmaal dat opsommingsteken gemaakt, dan wordt bij elke druk op de ENTER-toets automatisch dat opsommingsteken aan je tekst toegevoegd, tot wanneer je tweemaal op ENTER drukt.

STAP 5: Plaatje als opsommingsteken gebruiken

 

STAP 6: Verschillende afbeeldingen ophalen

Je wil je document verluchten met enkele leuke plaatjes. Daarvoor kan je bijvoorbeeld terecht in de afbeeldingenrubriek van Google. Heb je eenmaal een geschikte afbeelding gevonden, dan versas je die via de optie KOPIËREN in het contextmenu van die afbeelding naar het Windows klembord.

Terug in Word druk je op de sneltoets CTRL+V, of op het tabblad START uiterst links de knop PLAKKEN, om het plaatje uit het klembord op te halen. Heb je verschillende plaatjes nodig, dan wordt dat een over en weer geloop tussen Google en Word wel snel vermoeiend. Je kan echter ook verschillende plaatjes na elkaar naar het klembord kopiëren (maximum 24).

In Word ga je dan naar de tab START en klik je het kleine pijltje in de rubriek KLEMBORD aan. Er verschijnt dan een paneel met een overzicht van alle plaatjes die je naar het klembord hebt gekopieerd. Een dubbelklik op zo’n plaatje volstaat om het in je document te plakken – of je drukt op de knop ALLES PLAKKEN om alle items tegelijk in je document te krijgen.

STAP 6: Verschillende afbeeldingen ophalen