Druk je in Internet Explorer 8 op CTRL-T om een nieuw tabblad te openen, of klik je op het icoontje NIEUW TABBLAD, dan krijg je altijd de tekst WAT WILT U DOEN? te zien, met een aantal opties. Die bladzijde is niet alleen overbodig, maar opent soms ook traag. Wil je ze weg?

Klik op EXTRA, INTERNETOPTIES en kies het tabblad ALGEMEEN. Ga naar het onderdeel TABBLADEN en klik op de knop INSTELLINGEN. Onder HET VOLGENDE OPENEN ALS ER EEN NIEUW TABBLAD WORDT GEOPEND staat er standaard DE NIEUWE TABBLADPAGINA. Wijzig dit in EEN LEGE PAGINA en klik tweemaal op OK.