Krijgt Windows het lastig zodra je een reeks applicaties tegelijk draait? Dan kan je extra RAM-geheugen in je systeem stoppen, of kijken wat geheugenbeheerder Memory Improve Master voor je kan doen.

Deze tool gaat ervan uit dat een systeem vlotter draait naarmate er meer vrij RAM-geheugen is. Voortbouwend op dat principe biedt de interface je dan ook een aantal opties aan om extra geheugen vrij te krijgen wanneer dat nodig blijkt.

Voor beginners staan er alvast twee knoppen klaar (Free en Compress) waarmee je de geheugenoptimalisatie helemaal aan Memory Improve Master overlaat. In een pop-upvenstertje en via realtime-grafieken lees je dan meteen af of de operatie inderdaad meer geheugen vrij heeft gekregen en zo ja, hoeveel precies.

[download_file]

Memory Improve Master Free 6.1.2

Via de knop Memory Optimization is bovendien een aantal parameters in te stellen waarmee je het gedrag van de tool stuurt. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat het vrijmaken van geheugen geheel automatisch gebeurt (maximaal elke minuut, minimaal elk uur).

Witte lijst, zwarte lijst
Met behulp van lijsten kan je het vrijmaken van geheugen nog verder bijsturen.

Processen die je opneemt in een ‘witte lijst’ bijvoorbeeld kunnen onbeperkt geheugen opnemen. Plaats je ze echter in een ‘zwarte lijst’, dan wordt het geheugen hiervan meteen vrijgegeven zodra je de knop Free indrukt.

Verder kan je nog aangeven of het geheugen al dan niet automatisch ‘gecomprimeerd’ moet worden en zo ja, met welke beperkingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat alleen te laten gebeuren zodra er minder dan een in te stellen hoeveelheid geheugen beschikbaar is.

Onder de knop System Tuneup vind je nog een aantal instellingen terug die eveneens vooral de meer gevorderde gebruiker zullen aanspreken. We noemen hier onder meer Enable UDMA66 mode, Disable paging executive data en Always unload DLLs.

External links

Memory Improve Master Studio