Open je de VERKENNER in Windows 7, dan krijg je standaard eerst de map BIBLIOTHEKEN te zien. Wil je echter standaard COMPUTER te zien krijgen, met daaronder alle harde schijfpartities enzovoort, dan kan dat ook in Windows 7, net als in Windows XP.

Klik met de rechtermuisknop op WINDOWS VERKENNER, kies EIGENSCHAPPEN en wijzig het DOEL in %SYSTEMROOT%EXPLORER.EXE /ROOT,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}.