Een kennis werkt met Windows Vista, ik weet niet precies welke versie. Hij maakt al geruime tijd een automatische back-up naar een externe schijf. We vragen ons echter af welke soort back-up daar wordt gemaakt en wat daar precies (telkens) wordt aan toegevoegd. Loopt zijn back-upschijf niet het risico snel vol te lopen? Klopt het ook dat je vanuit een “hogere” Vista-versie een soort image-bestand kunt maken?
Rik Pauwels

Windows Vista beschikt over een ingebouwd back-upcentrum dat je vanuit het startmenu met het commando back-upcentrum kunt opstarten. Het klopt dat je hier back-ups van bepaalde bestandstypes kunt automatiseren. Dat doe je met de knop BACK-UP VAN BESTANDEN MAKEN, waarna je de instructies van een wizard volgt.

Jammer genoeg laat de back-uptool van Vista je niet toe heel nauwkeurig af te bakenen wat je al dan niet wil meenemen in die back-up: je kan alleen de (ntfs-)partities aanduiden waarvan je gegevens wil veilig stellen en verder aanstippen welke bestandstypes: AFBEELDINGEN, MUZIEK, VIDEO’S, E-MAIL, DOCUMENTEN, TV-PROGRAMMA’S, GECOMPRIMEERDE BESTANDEN en EXTRA BESTANDEN.

Ook deze laatste categorie laat je niet toe zelf bestand(smapp)en aan te duiden (in Windows 7 is dat gelukkig anders) – wel is het zo dat de back-up nooit tijdelijke bestanden, uitvoerbare bestanden en systeembestanden meeneemt. De eerste keer dat je back-upt, wordt (logischerwijze) een complete back-up van de aangeduide gegeven genomen.

De daaropvolgende keren worden alleen gewijzigde en nieuw toegevoegde bestanden geback-upt: een incrementele back-up dus. Deze bestanden komen standaard in een zip-archief terecht, in submappen van een map met dezelfde naam als de computer. Hoeveel data er telkens bijkomen, hangt natuurlijk volledig af van de hoeveelheid nieuwe of gewijzigde gegevens.

Heb je liever geen automatische back-up, dan schakel je deze functie als volgt uit: klik in het overzichtsvenster van het back-upvenster op INSTELLINGEN WIJZIGEN en vervolgens op de knop UITSCHAKELEN. Het klopt inderdaad dat de duurdere Vista-versies – met name Business, Ultimate of Enterprise – over de mogelijkheid beschikt een complete back-up ofte imagebestand te maken (dat kan via de knop BACK-UP MAKEN in het back-upcentrum).

Het terugzetten van zo’n image kan dan gebeuren vanuit de installatie-dvd van Vista. Overigens ben je niet verplicht bij de – beperkte – ingebouwde back-upmogelijkheden van Vista te blijven. Er is genoeg freeware die dat klusje op een flexibeler manier weet te klaren.

We denken onder meer aan de voortreffelijke GFI Backup Home Edition en SyncBack. Om een imagebestand te maken kan je aankloppen bij onder meer de gratis tools DriveImage XML of EASEUS Todo Backup.