Ik kan in Vista blijkbaar geen herstelpunten aanstippen die ouder zijn dan een tweetal weken. Hoe kan ik die beperking omzeilen?

Ik kan in Vista blijkbaar geen herstelpunten aanstippen die ouder zijn dan een tweetal weken. Ik vermoed dat dit te maken heeft met een ingebouwde beperking op de maximale ruimte die het systeemherstel in Vista mag innemen. Is dat zo en kan je dat op een of andere manier manipuleren?
Geert Smits

Het klopt dat de ruimte die Vista voor de ingebouwde systeemherstelfunctie inpalmt, niet zonder meer door de gebruiker kan worden aangepast – in XP kon dat wel, via het eigenschappenvenster van DEZE COMPUTER, meer bepaald op het tabblad SYSTEEMHERSTEL met de knop INSTELLINGEN.

Daarbij komt nog dat de ruimte die Vista reserveert voor het systeemherstel ook gebruikt wordt voor de zogenoemde schaduwkopieën, of toch in Vista Ultimate en Business. Dankzij deze functie bewaart je pc automatisch veiligheidskopieën van bestanden die je overschrijft, zodat je later op de vorige versies van zo’n bestand kan terugvallen.

Het kan dus inderdaad dat de voorziene ruimte volloopt, waardoor je bijvoorbeeld maar twee weken in de tijd kan teruggaan om een herstelpunt op te diepen.

Gelukkig biedt de opdrachtregel een uitweg. Tik cmd in bij ZOEKOPDRACHT STARTEN en bevestig met CTRL+SHIFT+ENTER, zodat je met beheerderrechten in de prompt belandt.

Tik hier de volgende commando’s in: vssadmin list providers en vssadmin list shadowstorage. Je krijgt nu een overzicht van zowel de momenteel gebruikte als de maximale voorziene ruimte.

Meer details krijg je met het commando vssadmin list shadows, en met vssadmin list volumes verneem je welke volumes beschermd worden.

De maximaal toegestane ruimte kan je als volgt aanpassen: vssadmin resize shadowstorage /on=stationsletter: /for=stationsletter: /maxsize=x, waarbij je x laat volgen door de gewenste grootte-eenheid, zoals MB of GB (let wel: 300 MB is het minimum).

Een voorbeeld: met de opdracht vssadmin resize shadowstorage /on=c: /for=c: /maxsize=10 GB leg je de grootte voor de C-partitie vast op 10 GB.