Wil je een e-mail al beantwoorden, maar pas op een later tijdstip versturen? Dat kan automatisch met Outlook.

Voor je op VERZENDEN klikt, klik je eerst op het pijltje onder OPTIES. Selecteer vervolgens BEZORGING UITSTELLEN en kies een datum en tijdstip naast NIET BEZORGEN VÓÓR.

Klik op SLUITEN en op VERZENDEN. Het bericht zal nu pas na het geselecteerde tijdstip verzonden worden, op voorwaarde dat Outlook actief is.