De pc van een vriend sluit zichzelf steevast af om 3 uur ’s morgens. Een zoektocht in Windows XP Professional leverde niks op. Een bijkomend probleem is dat bij het opstarten een melding verschijnt als Windows Disk Protector is committing change, please wait…: pas na 5 à 10 minuten start de pc dan effectief op. Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Dirk Schols

Wij hebben het sterke vermoeden dat je vriend ooit Windows SteadyState heeft geïnstalleerd (gratis te vinden op http://go.microsoft.com/?linkid=6793490; werkt onder XP en Vista).

Met die tool kan je enerzijds nauwgezet de interface van Windows vergrendelen, met specifieke beperkingen per gebruiker(sgroep), en anderzijds alle wijzigingen op je schijf weer ongedaan maken, zodat die naar exact dezelfde toestand terugkeert als daarvoor.

Deze laatste module heet Windows Schijfbescherming of Windows Disk Protection in het Engels. Wellicht is die geactiveerd en zodanig ingesteld dat die bij het opstarten van de pc effectief alle wijzigingen doorvoert naar de schijf – een proces dat inderdaad enkele minuten in beslag kan nemen.

En het mysterieuze afsluiten om 3 uur ’s nachts? Dat heeft ongetwijfeld te maken met de standaardinstelling van Windows Disk Protection om exact op dat tijdstip eventuele Windows-updates door te voeren en vervolgens de pc te herstarten of af te sluiten.

We raden je dus aan na te gaan (via ALLE PROGRAMMA’S of desnoods via het Windows CONFIGURATIESCHERM, SOFTWARE) of Windows SteadyState niet is geïnstalleerd. Zoja, dan hoef je het maar te verwijderen of de instellingen van de schijfbeschermingsmodule te wijzigen.

External links

Windows SteadyState