Stel dat je in Excel één kolom in twee zou willen splitsen, zonder de inhoud te verliezen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een postnummer en een plaatsnaam samen in één kolom hebt gezet, maar die nu zou willen splitsen.

Eerst moet er in de tabel een lege kolom komen, rechts van de huidige kolom. Selecteer daarvoor de kolom rechts van de kolom die gewijzigd moet worden en klik er op met de rechtermuisknop. Selecteer nu INVOEGEN. Kies vervolgens de kolom met postnummers en plaatsnamen en klik op DATA, TEKST NAAR KOLOMMEN.

Nu verschijnt er een wizard; klik op VOLGENDE. Duid als scheidingsteken SPATIE aan, zodat er netjes twee kolommen komen te staan. Klik vervolgens op VOLTOOIEN. Verschijnt er daarna een waarschuwing, klik dan op OK. Nu zou de kolom netjes gesplitst moeten zijn.