Cryptobeleggen
© iStock

Als je nieuw bent in de cryptowereld, kan het afschrikken om te beleggen in digitale munten. “Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast”, wordt wel eens gezegd. Het is dus van belang om verantwoorde keuzes te maken. Deze workshop geeft een aantal hulpmiddelen en bronnen die aangeboord kunnen worden bij het maken van keuzes op het gebied van cryptobeleggen. De aankomend belegger zal zich eventueel moeten afvragen welk type belegger hij of zij is, belangrijk bij de keuze van de toekomstige belegging. Daarnaast zijn zonder meer ook relevant: 

 • Bepalen van het doel van de toekomstige belegging. 
 • Keuze van de beleggingshorizon of wellicht zelfs meerdere. 
 • Het bepalen van de investering en eventueel investeringen in termijnen. 
 • Welke beleggingsstrategieën worden inzet. 
 • Is er een voorkeur voor bijvoorbeeld markten, segmenten, nicheproducten of trendvolgend? 
 • Het in kaart brengen van risico’s en eventuele andere afhankelijkheden.

In dit proces hebben de stappen een onderlinge afhankelijkheid en zijn ze dus niet los van elkaar te beschouwen, maar zetten de aankomend belegger wel aan tot nadenken. De keuze van een belegger bij een investering wordt mede bepaald door de historie van een beleggingsproduct. Bewust wordt hier het woord ‘mede’ gebruikt, want er zijn meer factoren die bij deze keuze een rol spelen. Daarnaast kan een belegger zeer speculatief ingesteld zijn en bijvoorbeeld kiezen voor een investering in een nieuw of opkomend bedrijf met als uitdaging snel meeliften op de winst en het succes van het bedrijf.  In afbeelding 6.1 is de globale ontwikkeling van cryptovaluta geschetst. Bitcoin kwam rond 2010 op de markt, maar maakte pas in 2017 een gigantische koersontwikkeling door. Dit geldt ook voor veel andere cryptovaluta die kort na 2010 het daglicht zagen. De onderverdeling en positionering van de cryptovaluta is niet precies in tijdslijnen en hokjes te plaatsen. Het kost vaak tijd om na een marktintroductie, bijvoorbeeld bij de presentatie van de whitepaper, een cryptovaluta ook daadwerkelijk een relevant marktaandeel te zien verwerven. Daarom geeft deze figuur slechts een globale weergave van de afgelopen tien tot vijftien jaar. De afbeelding toont de meest bekende en verhandelde cryptovaluta. Bedenk hierbij wel dat het een momentopname betreft die snel en veelvuldig kan veranderen. 

Het is een uitdaging om te achterhalen welke cryptovaluta het meest interessant is en de beste kansen biedt voor een goed rendement.”

Een (aankomend) belegger kan zich afvragen wat hij hiermee kan.

Dit overzicht toont als het ware de drie stromingen – generaties – die de afgelopen jaren zijn ontstaan in de wereld van de cryptovaluta. Elke generatie borduurt voort op de voorafgaande. Blockchain als techniek is en blijft de basis, maar evolueert naar een volgende fase. Een belegger kan zich afvragen ‘kies ik voor oudere cryptovaluta (bijvoorbeeld bitcoin, Ripple of LTC) of meer speculatief voor cryptovaluta van de derde generatie?’ Deze laatste heeft waarschijnlijk een hoger risico door meer onzekerheid over toekomst en marktaandeel, maar wellicht ook meer kansen voor een mooie winst. De uiteindelijke keuze is en blijft een persoonlijke aangelegenheid. Een belegger kan zich afvragen: ‘Wil ik investeren in een memecoin, ooit als grap bedoeld?’ Een bekend voorbeeld hiervan is de Dogecoin. Op het moment dat Tesla-baas Elon Musk hier op Twitter een bericht over plaatste, schoot de koers in een klap fors omhoog. Om als cryptobelegger een keuze te maken voor een investering die op termijn winst gaat opleveren is er een aantal hulpmiddelen en technieken voorhanden. Belangrijk om te vermelden zijn bijvoorbeeld:

 • Market cap; 
 • Fundamentele en technisch analyse.

Hulp bij beleggen in crypto 

Het is een uitdaging om te achterhalen welke cryptovaluta het meest interessant is en de beste kansen biedt voor een goed rendement. Dat geldt vanzelfsprekend voor alle beleggingsproducten, al kan hierbij vaak worden gekozen uit veel producten met een langer historisch verleden. Er zijn honderden platforms in allerlei smaken en varianten. Een beleggingsplatform in bijvoorbeeld Amerika of Hong Kong hoeft per definitie niet beter te presteren dan een exchange in Nederland of België. Elke belegger is volledig vrij in de keuze van een platform voor cryptovaluta. Meer risicovolle beleggers en partijen die groots willen investeren, stappen veelal in via een ICO of airdrop en doen grootse aankopen met bijbehorend risico. Dat kan grote winsten opleveren. Een aankomend belegger kan beter kiezen voor een kleine, beperkte start bij een broker of exchange. Bij traditionele beleggingsplatformen, banken en andere financiële instellingen is het mogelijk advies en hulp in te schakelen bij de samenstelling van een portefeuille. Dit is vaak betaald advies en hierbij ligt de drempel voor instappen over het algemeen hoger. Voor kleinere bedragen als inleg wordt eigenlijk nooit advies gegeven. Bovendien is advies een begrip dat met enige zorg gehanteerd wordt in deze financiële wereld. Advies bij cryptobeleggen wordt vrijwel nooit verzorgd door banken en financiële instellingen. Er zijn ook geen officiële opleidingen of cursussen voor ‘adviseur cryptobeleggen’. Certificering is derhalve nog niet aan de orde in dit vakgebied.

Advies 1: individueel advies

Ervaringsdeskundigen in crypto zijn door schade en schande wijs geworden en hebben zich verdiept in de markt. Met behulp van bijvoorbeeld functionele en technische analyses is waarschijnlijk ervaring opgebouwd. Hierbij mag worden aangenomen dat deze personen erg actief zijn in de markt van het cryptobeleggen. Het is altijd goed om te vragen naar de ervaringen, resultaten en eventuele referenties. 

Grootverdieners & influencers 

Dit zijn personen die mooie deals hebben gemaakt en hun kennis inzetten voor andere personen om succesvol te zijn of worden in de wereld van het cryptobeleggen. Soms zijn deze bij toeval in de cryptowereld beland en proberen ze hun kennis en geluk te verzilveren door advies aan cryptobeleggers te geven. In een aantal gevallen kan zo iemand een financiële achtergrond hebben. Ook hier is weinig bekend over kwaliteit en resultaten. Een bijzondere groep van adviseurs vormen de influencers, eigenlijk een groep adviseurs met een knipoog. Zij opereren op veel gebieden en markten. Het schijnt dat bepaalde groepen mensen gevoelig zijn voor de informatie die een influencer verstrekt en die bij voorbaat als betrouwbaar beoordeelt. Er is zelfs een internationale lijst van The Top 15 Crypto Influencers van de wereld, zie de afbeelding hieronder.

De top 15 ‘Thought Leaders” op sociale media.
Bron: influencermarketinghub.com.

Bekende influencers in Nederland zijn onder meer BitBoy en Madelon Vos. Deze laatste is een Nederlandse YouTuber, presentatrice, technisch analist, trader en columnist. Ze publiceert en schrijft veel over cryptocurrency. Veel informatie van influencers is ook te vinden op YouTube, een ideale plek voor influencers om hun kennis en ideeën over cryptocurrency te delen. De influencers die zich specifiek richten op de financiële wereld zijn schijnbaar zo speciaal, dat die een eigen verzamelnaam toegekend hebben gekregen, de finfluencer. Een finfluencer is een persoon die financiële informatie en advies deelt op bekende sociale media zoals YouTube, Instagram en TikTok. Finfluencers proberen een breed publiek te bereiken en hebben vaak een grote aanhang. Het primaire doel is natuurlijk ook geld verdienen. Een gezond wantrouwen bij tips en adviezen kan hierbij geen kwaad.

Advies 2: cursus cryptobeleggen

Er worden veel cursussen en opleidingen aangeboden rond cryptobeleggen. De beoogde en mooie rendementen worden meestal als verkoopargument gehanteerd. Persoonlijk advies en ondersteuning maken vaak ook onderdeel uit van zo’n cursus. Veelal zijn de auteurs en docenten personen die succesvol zijn op het gebied van cryptobeleggen of influencers die publiceren in de diverse media. Een cursus of workshop klinkt vaak wat ouderwets en traditioneel, vandaar dat bij crypto meestal het woord ‘masterclass’ wordt gehanteerd. Een masterclass is een training of cursus die door een deskundige wordt gegeven, de master dus. Iedereen kan zich overigens master noemen. 

Advies 3: fora op internet 

Informatie over crypto en cryptobeleggen is in overvloed te vinden op internet. De kunst is om de juiste en actuele informatie te vinden en te selecteren. Onder de ervaren en actieve beleggers zijn fora en nieuwsgroepen zeer populair. Enkele bekende en veel gebruikte nieuwsgroepen en fora: 

Reddit  

Reddit is het grootste forum ter wereld en staat in de top 10 van meest bezochte websites. Reddit is niet alleen een bron van informatie en activisme, maar ook een sociaal medium. 

Telegram  

Telegram heeft in principe alle functies van een volwaardige berichtendienst. Zo is het mogelijk om naast tekstberichten ook afbeeldingen en video’s te versturen, evenals emoji, stickers en spraakberichten. Bovendien is het mogelijk om een groepsgesprek te starten en is (video)bellen via Telegram mogelijk. 

Discord  

Discord is een gratis website en app om tekst, video en audio te delen. Vooral gamers maken er graag gebruik van om gemakkelijk te communiceren, dit mede vanwege de chatfunctie. 

YouTube 

YouTube is een zeer populair medium voor kennisdeling over crypto. Zoals gemeld zijn diverse bekende influencers op YouTube aanwezig met eigen kanalen. Een knap uiterlijk, stijlvolle presentatie en overtuigende bewoordingen bieden immers meer overtuigingskracht dan een passief en gevoelloos stukje tekst op internet. De bekende en traditionele berichtendiensten en socialemediakanalen zijn bij uitstek geschikt, voor het delen van kennis over cryptobeleggen, bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Whatsapp en X.

Diverse lijstjes met influencers op YouTube. Bron: CoinBoosts.

Cryptobeleggen: Toepassing & praktijk

Dit artikel is een hoofdstuk uit het boek Cryptobeleggen: Toepassing & praktijk van Frits Gubbels, een uitgave van Van Duuren Media. 

Dit boek biedt algemene basiskennis van beleggen, crypto én de markt om vervolgens zelfstandig en gedegen aan de slag te kunnen gaan met cryptobeleggen. De praktische en toepasbare inhoud biedt voldoende bagage om het nieuwe financiële pad succesvol te kunnen bewandelen. De lezer wordt gestimuleerd en geïnspireerd de gezonde interesse in cryptobeleggen om te zetten in daden en actie, met onder meer de volgende hoofdstukken: 

 • Een introductie in beleggen 
 • Een inleiding in blockchain 
 • Crypto en tokens 
 • De ins en outs van cryptobeleggen 
 • Aan de slag: de theorie 
 • Soorten en vormen van cryptobeleggen 
 • Aan de slag: de praktijk 
 • Best practices voor cryptobeleggen 
 • Ontwikkelingen en trends 

Cryptobeleggen: Toepassing & praktijk is onder meer verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, voor 29,99 euro.