Home Tags Werkblad

Tag: werkblad

Toon meerdere werkbladen tegelijk

Uitgebreide Excel-bestanden bestaan uit meerdere werkbladen, en die herken je aan de tabbladen onderaan elk rekenblad.

Werkblad beveiligen

Stuur je soms Excel-werkbladen rond, maar wil je niet dat iemand er wijzigingen in aanbrengt? Je kan dat makkelijk voorkomen.

Excel-werkblad verbergen

Een Excel-document bestaat vaak uit meerdere werkbladen (de kleine tabbladen onderaan). Wist je dat je die makkelijk kan verbergen?

Rijen en kolommen wisselen

Heb je een Excel-werkblad waarvan je de rijen en kolommen wil verwisselen? Dan hoef je geen nieuw werkblad te maken.

Wisselen tussen werkbladen

Ken jij de makkelijkste manier om in een Excel-document met meerdere werkbladen snel van het ene naar het andere te switchen?

Nulwaarden niet weergeven

Hoe kan je die nulwaarden in Excel uitzetten, zodat er gewoon een lege cel wordt weergegeven?

Titel van een document afdrukken

Druk je een rekenblad af in Excel, dan krijg je enkel de gegevens (kolommen en rijen) en eventueel grafieken. Maar je kan ook makkelijk de titel en de documentnaam toevoegen.

Getallen uitlijnen op de komma

Als je Excel-werkbladen maakt waar veel getallen met komma's in voorkomen, dan lijkt de uitlijning soms nergens op. Gelukkig kan je met Excel ook alle getallen netjes uitlijnen op de komma.