Home Tags Tekst

Tag: tekst

De smiley is 29 jaar oud

Smileys bestaan 29 jaar. De drie karakters die een lachend gezichtje vormen, werden formeel geïntroduceerd op 19 september 1982 en kennen intussen talloze variaties.

Vind het lettertype

Krijg je een tekst onder ogen en vind je het lettertype erg mooi, maar slaag je er niet in uit te vissen welk font het precies is?

Onthou alles met één klik

In het virtuele notitieboekje Evernote kan je werkelijk alles bewaren: tekst, beeld, geluid en zelfs stukken van webpagina's.

Vrij tekst markeren en selecteren

Als je tekst markeert of selecteert in Word - bijvoorbeeld om die naar het klembord te kopiëren - dan moet je steeds aaneensluitende woorden, zinnen of regels selecteren.

Tekst opnieuw gebruiken

Gebruik je vaak dezelfde 'tekstblokken' in een document, bijvoorbeeld adresgegevens, een logo of bepaalde beleefdheidsuitdrukkingen?

Tekst met achtergrond

Wil je een bepaalde paragraaf of een bepaald woord een speciale achtergrond geven? Dat kan in OpenOffice.org Writer.

Tekst sorteren in Word 2007

Word 2007 bevat een aantal interessante functies, zoals het alfabetisch sorteren van tekst, ideaal voor lijsten van namen, steden of getallen.

Je computer als voorleesmoeder

Stop met lezen en laat de computer voorlezen met Text Speaker. Hoewel de software wat bewerkelijk is, kan je er leuk mee experimenteren.

Verborgen tekst in Word 2007

In Word 2007 kan je bepaalde woorden, zinnen of paragrafen als verborgen tekst markeren. Die tekst kan je dan bekijken, maar niet afdrukken.

Spelen met hoofdletters

Heb je per ongeluk een zin of paragraaf in hoofdletters ingetikt? Met deze functie kan je eenvoudig hoofdletters verwisselen in kleine letters, en omgekeerd.