Home Tags Sorteren

Tag: sorteren

Slim sorteren in Excel

Excel laat je toe om makkelijk gegevens te sorteren, zelfs op meerdere kolommen.

Krachtige filters in Excel

Excel bevat krachtige filterfuncties die je eenvoudig oproept.

Sorteer je mailtjes efficiënt

In Thunderbird kan e-mail van bepaalde personen automatisch naar een aparte map gaan.

Automatisch sorteren

Ik werk sedert kort met Windows 7. Ik stel nu vast dat de Windows Verkenner een bestand dat ik hernoem onmiddellijk alfabetisch rangschikt, waarbij het venster meteen ook naar die nieuwe locatie springt. Hoe zet ik dat uit?

Opmerkingen toevoegen

Kan ik op een of andere manier in de Verkenner van Vista zelf een kolom creëren waar ik dan commentaar kan plaatsen om daarop te sorteren?

Tekst sorteren in Word 2007

Word 2007 bevat een aantal interessante functies, zoals het alfabetisch sorteren van tekst, ideaal voor lijsten van namen, steden of getallen.

Uitgaande mail sorteren

Hoe kan je in Outlook uitgaande mails automatisch laten sorteren in verschillende submappen onder de map 'Verzonden items'?

Commentaar aan bestanden toevoegen

Om gelijkaardige bestanden makkelijker uit elkaar te houden, kan je er commentaar bij plaatsen. Die krijg je dan te zien in de Verkenner.

Sorteren zonder spaties

Hoe kan ik Excel zover krijgen dat het programma bij het sorteren geen rekening houdt met spaties?

Alfabetisch startmenu

Met deze tip sorteer je je startmenu op alfabetische volgorde zodat je niet meer hoeft te zoeken naar je programma's.