Home Tags Lookdisk

Tag: lookdisk

Naar tekst in bestanden zoeken

LookDisk is een desktopzoekmachine die je niet alleen naar bestandsnamen maar ook naar tekst in (willekeurige) bestanden en naar duplicaten laat zoeken.

Krachtig naar bestanden zoeken

Met LookDisk zoek jenaar bestandsnamen, maar ook naar tekst in bestanden en zelfs duplicaten.