Home Tags Kopieer

Tag: kopieer

Extra map in het contextmenu

Kopieer sneller naar je favoriete mappen.

Nee, nee en nog eens nee!

Als je bestanden van de ene map naar de andere verplaatst, krijg je soms de vraag of je bestaande bestanden wil vervangen. 'Nee op alles' is geen keuze, maar met een handig trucje kan je dat toch aanduiden.