Home Tags Kolom

Tag: kolom

Maak van een kolom een rij in Excel

Het maken van een tabel in Excel of Word kan veel tijd vergen. Maar wat als je op het einde ontdekt dat rijen en kolommen beter kunnen worden omgewisseld?

Aangepast doorvoeren

De functie Automatisch doorvoeren gebruik je om snel de inhoud van een kolom al slepend te vullen met logisch opeenvolgende gegevens.

Groepeer kolommen of rijen

Heb je een groot rekenblad voor je, en zie je even door de bomen het bos niet meer?

Lege cellen tellen

Wil je weten hoeveel lege cellen er in een bepaalde kolom of tabel zitten?

Opsomming wordt kolom

Heb je in Excel één of meerdere cellen met een opsomming in één enkele cel, bijvoorbeeld Jan, Piet, Joris, Korneel, en wil je daar een kolom van maken?

Opmerkingen toevoegen

Kan ik op een of andere manier in de Verkenner van Vista zelf een kolom creëren waar ik dan commentaar kan plaatsen om daarop te sorteren?

Kolombreedte kopiëren

Wil je dat een bepaalde kolom in Excel exact even breed is als een andere? In plaats van met de muis de breedte op het zicht te bepalen, kan je de kolombreedte ook gewoon kopiëren.

Kolommen toevoegen in Vista Verkenner

In de Vista Verkenner krijg je standaard een aantal kolommen te zien (datum, grootte, ...). Maar je kan die kolommen ook zelf aanpassen.

Startmenu in één kolom

Vind je het vervelend dat je startmenu in Windows XP openklapt over je volledige scherm? Maak er dan één kolom van!

Rijen en kolommen verwisselen

Heb je een Excel-werkblad waarvan je merkt dat het eigenlijk beter is om de rijen en kolommen te verwisselen? Die klus is zo geklaard.