Home Tags Items

Tag: items

Menu-items verwijderen

Als ik met de rechtermuisknop op de startknop van Windows XP klik, staan er in het menu enkele items die ik daar liever niet heb, zoals 'Browse with Paint Shop Pro'. Hoe krijg ik die overtolligheden weg?