Home Tags Internetbestanden

Tag: internetbestanden

Vreemde mappen

Ik kuis geregeld mijn tijdelijke internetbestanden op via Internet Explorer. Toch blijken er ook onmiddellijk na deze kuisoperatie nog bestanden achter te blijven. Zo vind ik bijvoorbeeld nog een aantal bestanden terug in de submap TEMPORARY INTERNET FILESCONTENT.IE5. Wat is dat precies?