Home Tags Grafieken

Tag: grafieken

Snel grafieken maken

Kleurrijke grafieken zijn veel overtuigender dan gortdroge cijfers. Wie dacht dat hij daarvoor een spreadsheetprogramma nodig had, heeft Graphs Made Easy nog geen blik gegund.