Home Tags Automatisch

Tag: automatisch

Recente documenten automatisch wissen

In het Start-menu vind je snelkoppelingen naar de 15 meest recent geopende documenten. Die lijst kan je automatisch laten wissen als je je pc uitzet.

Geen links in Word

Een url wordt in Word automatisch gelinkt, in het blauw gezet en onderlijnd. Wil je dat niet, dan kan je die functie ook uitschakelen.

Wallpaperwisselaar

Caledos Automatic Wallpaper Changer verandert op tijd en stond je bureaubladachtergrond. Je kiest zelf hoe vaak dat moet gebeuren en uit welke beelden hij mag kiezen.

Feestdagen in Outlook

Elk jaar de feestdagen toevoegen aan de kalender van Outlook is nogal lastig. Gelukkig kan je met Outlook automatisch alle feestdagen invoeren.

Geen automatische hoofdletters

Als je in Word een zin zonder hoofdletter begint, maakt het programma automatisch een hoofdletter van de eerste letter. Meestal is dat handig, maar soms ook niet - bijvoorbeeld als je losse woorden of lijsten tikt.

Een handtekening in Outlook Express

Ik wil onder iedere mail die ik stuur met Outlook Express 6 mijn persoonlijke gegevens vermelden zonder dat ik ze telkens opnieuw moet intikken. Kunnen jullie mij zeggen hoe dat moet?

eBay-assistent

Op eBay komt winnen of verliezen op de allerlaatste seconden aan. JBidWatcher houdt de veilingen in het oog en helpt je om op het juiste moment het juiste bod te plaatsen.

Spelen met vensters

Waar kan ik mijn browser en Outlook zo instellen dat een nieuw venster of een nieuw bericht automatisch gemaximaliseerd wordt?

Automatisch defragmenteren

Ik zou graag wekelijks mijn schijf automatisch laten defragmenteren. Bij voorkeur 's nachts, omdat mijn pc toch blijft aanstaan. Via de ingebouwde taakplanner moet dat normaal kunnen, maar bij mij blijkt dit toch niet te werken. Het programma start wel op, maar ik moet de eigenlijke defragmentatie nog altijd manueel in gang zetten. Doe ik iets verkeerd?

Etiketten nummeren

Ik gebruik heel vaak genummerde etiketten, en maak die in Word. Tot hiertoe heb ik altijd elk nummer manueel ingetikt op elk etiket. Bestaat er een manier om die nummers automatisch door Word te laten aanvullen?