blockchain

Wanneer je meer wilt weten over cryptomunten zoals bitcoin, kom je ongetwijfeld het woord blockchain tegen. Maar wat betekent dit precies en hoe werkt het eigenlijk? We leggen het kort en bondig aan je uit.  

Blockchain als database voor meerdere partijen

Een blockchain bestaat uit een database, waarin allerlei type transacties kunnen worden opgeslagen. De blokjes informatie in een blockchain worden digitaal ondertekend door beide partijen die aan een transactie deelnemen. Ieder nieuw blokje in de database bevat altijd informatie over het vorige blokje. Door middel van cryptografie wordt de informatie voortdurend versleuteld opgeslagen. Zo ontstaat als het ware een ketting van gecodeerde informatie. Het woord blockchain duidt dus op deze lange “informatieketting” van afzonderlijke blokjes die niet door derden kunnen worden aangepast.  

Blockchain als decentraal systeem

De informatie in de blockchain wordt niet alleen beveiligd door de versleuteling, maar ook door de wijze waarop de database is ingericht. De database bevindt zich namelijk niet op een centrale plek, maar wordt opgeslagen in een enorm netwerk van computers. Iedere computer in het netwerk heeft een volledige kopie van de database. De afzonderlijke punten in het netwerk noem je “nodes”, ook wel knooppunten. Het grote voordeel is dat er niet zoveel aan de hand is als er iets gebeurt met één van de nodes, bijvoorbeeld wanneer hier de stroom uitvalt of de node is gehackt.  

Controle van de blockchain door alle nodes

Naast de versleuteling en de decentrale inrichting van de database is er nog een derde manier waarop blockchain transacties en informatie beveiligd. Alle nodes in de database controleren gezamenlijk of de informatie van nieuwe transacties klopt. Pas als de nodes het met elkaar eens zijn, wordt de nieuwe informatie doorgevoerd in de blockchain. Er is dus niet één controlerende instantie in de database: het volledige netwerk is verantwoordelijk voor de veiligheid en juistheid.  

Een scala aan toepassingen is mogelijk

Blockchaintechniek is voor verschillende doeleinden te gebruiken, door een eigen protocol te bouwen voor het gebruik van een dergelijke database. Iedere cryptomunt heeft zijn eigen set met regels. Naast cryptomunten is blockchaintechnologie ook te gebruiken voor het veilig bijhouden en verzenden van gegevens, zoals bijvoorbeeld data in de zorg of eigendomsrechten zoals auteursrecht. Het is goed denkbaar dat slimme, elektronische contracten op basis van blockchains op termijn traditionele contracten en documenten gaan vervangen en het financiële systeem verregaand zullen veranderen. Wil je zelf aan de gang met crypto? Investeer laagdrempelig én veilig in deze nieuwe ontwikkeling en handel zelf eenvoudig in verschillende cryptomunten.