grafiek maken in excel

Grafieken maken is in Excel 2019 supersnel gedaan. Ze krijgen ook automatisch een mooie opmaak. We tonen je de drie meest voorkomende soorten zien: lijngrafiek, kolomgrafiek en taartdiagram. En je maakt kennis met een nieuw type grafiek, het trechterdiagram.

Erg handig in Excel 2019 is het menu Snelle analyse. Zodra je gegevens selecteert, verschijnt rechts onder de selectie een knop; mogelijk heb je dat al eerder gemerkt. Deze knop heet Snelle analyse. Klik je op die knop, dan opent er een menu met tabbladen voor opmaak, totalen, tabellen, sparklines en grafieken. Wat de grafieken betreft, stelt Excel hier meteen de soorten grafieken voor die het best bij de geselecteerde gegevens passen. De standaardopties kan je desgewenst verfijnen. In dit menu is Livevoorbeeld erg nuttig: selecteer je gegevens, klik op de knop Snelle analyse en houd de muisaanwijzer op een van de voorgestelde grafieken. Je krijgt dan meteen een voorproefje.

Als je gegevens selecteert, vind je via de knop Snelle analyse allerlei manieren om ze te presenteren.

Een lijngrafiek maken

Een lijngrafiek is zeer geschikt om de ontwikkeling in de tijd weer te geven, zoals het verloop van een aandelenkoers. In kolom A staan bijvoorbeeld de datums en in B de slotkoersen van elke dag.

1.           Selecteer de cellen die je in de grafiek wil weergeven, inclusief de opschriften boven de kolommen; onder aan de selectie verschijnt de knop Snelle analyse.

2.           Klik op de knop Snelle analyse; hierdoor open je een menu met tabbladen.

3.           Kies in het menu de tab Grafieken.

4.           Houd de muisaanwijzer op de verschillende soorten grafieken. Je ziet dan alvast een voorbeeld van dat type grafiek.

5.           Klik op de knop Lijn.

Er verschijnt meteen een kant-en-klare grafiek. De datums staan langs de onderkant van de grafiek. Dit is de horizontale as, ook wel categorie-as of x-as genoemd. De koersen staan op de verticale as; dit is de waarde-as of y-as. De naam die in cel B1 boven de gegevens staat, wordt overgenomen als titel van de grafiek.

Sneltoetsen

•             druk op Ctrl+Home om naar cel A1 te gaan,

•             druk op Ctrl+Shift+pijltoets-Rechts om A1 en B1 te selecteren,

•             druk op Ctrl+Shift+pijltoets-Omlaag om alle gegevens in deze beide kolommen te selecteren,

•             druk op Ctrl+Q voor het menu Snelle analyse.

Je maakt in Excel snel een grafiek. Selecteer de gegevens, kies welke soort grafiek je wil en even later staat de grafiek op je scherm.

Een kolomgrafiek maken

Een kolomgrafiek is handig om waarden met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld de verkoopcijfers per provincie in een kwartaal.

1.           Selecteer de hele tabel.

2.           Klik op de knop Snelle analyse, die onder aan de selectie verschijnt; hierdoor opent er een menu met tabbladen.

3.           Kies in het menu de tab Grafieken.

4.           Klik op de knop Gegroepeerde kolom (links in het menu).

Er verschijnt een kolomgrafiek. Op de verticale as staan in dit voorbeeld de cijfers en op de horizontale as de provincies. Boven iedere provincie staan drie kolommen die de waarden van januari, februari en maart weergeven.

Excel geeft de gegevens per provincie in kolommen weer.

Een taartdiagram maken

Met een taartdiagram (of cirkeldiagram) laat je zien welk deel elke waarde is van het geheel. Neem als voorbeeld de afbeelding hierna; deze toont hoeveel neerslag er elke maand in Nederland viel in de afgelopen honderd jaar.

1.           Selecteer A4 tot en met B16 (zo komt het opschrift in B4 ook mee); het Totaal selecteren we niet.

Als je nu klikt op de knop Snelle analyse, die onder aan de selectie verschijnt, en in het menu de tab Grafieken kiest, zie je daarin niet de optie Cirkel. Je moet nu een andere werkwijze volgen.

1.           Klik op de tab Invoegen.

2.           Klik in de groep Grafieken op de knop Cirkel- of ringdiagram invoegen; er wordt een menu geopend.

3.           Kies hierin uit de groep 2D-cirkel de eerste optie.

Kies je 3D-cirkel, dan ziet de grafiek eruit als een ‘echte’ taart.

Er verschijnt een taartdiagram met segmenten in verschillende kleuren. De grootte van elk segment komt overeen met een getal. Zo kan je de twaalf maanden vergelijken. In de legenda zie je welke kleur bij welke maand hoort.

Een ander grafiektype kiezen

Het is van belang om goed te kiezen welk type grafiek het meest geschikt is om je boodschap weer te geven. Een taartdiagram laat wel de verhouding tussen de maanden zien, maar in een kolomgrafiek zie je de grootste waarde veel sneller. Je verandert je cirkeldiagram als volgt in een kolomgrafiek.

1.           Klik op het cirkeldiagram.

2.           Klik in het tabblad Invoegen op de knop Kolomdiagram; zo open je een menu met kolomtypen.

•             Als je de muisaanwijzer op een van de opties houdt, zie je in het werkblad meteen een voorbeeld van dat type.

3.           Klik in dit menu op het eerste type grafiek.

Nu komen dezelfde gegevens in kolommen naast elkaar en zie je in een oogopslag welke maand het hoogst scoorde.

Wil je de taart terug, druk dan op de sneltoets Ctrl+Z (je maakt de laatste keuze ongedaan). Druk je daarna op Ctrl+Y, dan krijg je de kolommen terug.

Wil je vergelijken hoe je gegevens eruitzien in verschillende typen grafieken, dan doe je het volgende.

1.           Selecteer de tabel met gegevens.

2.           Klik in het tabblad Invoegen op Aanbevolen grafieken; hierdoor opent het venster Grafiek invoegen zich.

3.           Klik in dit venster op de tab Alle grafieken; je ziet een venster met alle grafiektypen. Het bijzondere is dat Excel de diverse grafiektypen niet laat zien met een standaardvoorbeeld, maar gevuld met je eigen gegevens.

4.           Klik op een van de typen; je ziet meteen hoe je grafiek eruit zal zien.

5.           Houd de muisaanwijzer in het rechterdeel van dit venster; het voorbeeld wordt vergroot.

6.           Klik op het grafiektype van je voorkeur.

7.           Klik op OK.

Het veranderen van een bestaande grafiek werkt als volgt.

1.           Klik op de grafiek; rechtsboven in beeld verschijnt een extra groep, Hulpmiddelen voor grafieken. Deze bestaat uit de tabbladen Ontwerpen en Indeling.

2.           Klik op Ontwerpen en klik op Ander grafiektype; het venster met alle grafiektypen verschijnt weer.

3.           Maak hier je keuze.

Een trechterdiagram maken

Een nieuw type grafiek in Excel 2019 is het trechterdiagram; daarmee wordt de afname van een hoeveelheid weergegeven. Dit is een staafdiagram, waarvan de staven niet tegen de linkeras staan, maar in het midden. Een bedrijf houdt bijvoorbeeld een campagne om een nieuw apparaat onder de aandacht te brengen. Van de 200 klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn, worden er 100 benaderd (ook wel de prospects genoemd). Van deze benaderde klanten reageren er 50 dat ze interesse hebben, zij worden per telefoon benaderd; daarvan vragen er 40 om een offerte en uiteindelijk bestellen 20 klanten het nieuwe apparaat. Deze ‘selectie van een selectie van een selectie’ wordt vaak weergegeven in een trechterdiagram. In Excel 2019 is deze grafiek een ingebouwd type.

1.           Selecteer de gegevens.

2.           Klik op de tab Invoegen.

3.           Klik op de knop Waterval, trechter-, aandelen, oppervlak- of radardiagram invoegen; dit opent een menu.

4.           Kies Trechter.

Een groep die steeds kleiner wordt, geef je weer in een trechterdiagram.

De grafiek verplaatsen

Je kan de standaardgrafiek verder aan je wensen aanpassen. Je wil de grafiek bijvoorbeeld ergens anders in het werkblad plaatsen.

1.           Houd de muisaanwijzer op een plaats binnen de grafiek, zodat het infolabel Grafiekgebied verschijnt.

2.           Sleep de grafiek met ingedrukte linkermuisknop naar een andere plaats.

Handboek Excel 2019

Dit artikel is een hoofdstuk uit het Handboek Excel 2019 van Wim de Groot, een uitgave van Vanduuren Media.

Aan de hand van talloze uitgewerkte en verrassende voorbeelden laat de auteur in deze actuele uitgave zien hoe je met weinig inspanning het maximale uit Microsoft Excel haalt. Je leert hoe je in een handomdraai handige lijsten maakt om gegevens bij te houden, rekenformules opstelt en grafieken maakt. De functies voor het rekenwerk vormen het kloppende hart van Excel, daaraan wordt bijna de helft van dit boek besteed; de 30 meest gebruikte functies worden uitgelegd. Verder komen de opmaak, het afdrukken en het beveiligen van gegevens aan bod.

Het Handboek Excel 2019 is onder andere verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, voor 34,99 euro.