De veilige chatbox die in 2005 werd voorgesteld is ten dode opgeschreven. Er zijn amper kinderen die met hun eID chatten. Ook Microsoft heeft geen plannen meer om de elektronische identiteitskaart te integreren.

De veilige chatbox die in 2005 werd voorgesteld is ten dode opgeschreven. Het platform Saferchat.be trekt zo goed als geen bezoekers. Ook van de ambitieuze plannen van Bill Gates om de eID-beveiliging in MSN in te bouwen, is drie jaar later niets overgebleven.

Saferchat is een initiatief van voormalig staatssecretaris van Informatisering Peter Vanvelthoven. De bedoeling is dat kinderen met hun eID inloggen, waardoor volwassenen die zich voordoen als leeftijdsgenoten geen toegang kunnen krijgen. De cijfers zijn echter teleurstellend. In februari 2007 kwamen er slechts 75 kinderen chatten. Recentere cijfers zijn er niet. "Saferchat was een initiatief van onze vorige minister. Er wordt op dit project geen promotie gevoerd op dit moment", vertelt Mila Druwe van de overheidsdienst Fedict aan Clickx.

Om het project te ondersteunen deelde de overheid honderdduizend kaartlezers uit aan twaalfjarigen. Die worden dus alvast niet gebruikt om veilig te chatten.

Geen plannen bij Microsoft
Het plan om de eID te gebruiken om kinderen te beschermen sterft ook bij Microsoft een stille dood. Van de aankondiging van Bill Gates is enkele jaren later niets overgebleven. "Microsoft heeft geïnvesteerd in ouderlijk toezicht in Windows", zegt Jurgen Van Duvel, productmanager voor Windows. "Daarmee kunnen we de hele wereld bereiken. Als we MSN met een elektronische identiteitskaart beveiligen, kan maar een klein deel van de wereld dat gebruiken. De integratie van de eID in MSN staat dus op korte termijn niet in onze planning."

Nog werk aan de winkel
In het nieuwste nummer van Clickx worden de mogelijkheden van de elektronische identiteitskaart besproken. Los van problemen met de chip of de veiligheid valt op dat er nog veel werk aan de winkel is. Zo is de software niet bepaald gebruiksvriendelijk. Windows geeft zelfs een beveiligingswaarschuwing bij de software die van de Belgische overheid afkomstig is.