Als interactieve digitale televisie de standaard wil worden, dan is er nog veel werk aan de winkel. Onderzoeksgroep Memori van de Katholieke Hogeschool Mechelen deed navraag naar de houding en verwachtingen van Vlaamse gezinnen rond IDTV. Zowel bij gebruikers als niet-gebruikers is het enthousiasme matig. Een wauwgevoel is er in geen geval.

De populairste toepassing van interactieve digitale televisie is video op aanvraag. Iets wat ook niet-gebruikers aanspreekt. Van echte interactieve en innovatieve toepassingen is echter nog geen sprake. Dat komt volgens de onderzoekers pas zodra er meer toepassingen beschikbaar zijn.

Opmerkelijk is dat gebruikers niet opgezet zijn met de kinderziektes waar IDTV in de startfase mee kampte. Om die reden is het nodig dat de verschillende aanbieders hun technologie verder verfijnen. Memori vergelijkt het met computers. "In een pc-omgeving worden crashes tot op zekere hoogte aanvaard, in een televisieomgeving zijn ze gewoon onaanvaardbaar."

De hamvraag blijft natuurlijk wat de meerwaarde van interactieve digitale televisie is als je geen video op aanvraag wil, of zelf je eigen dvd- of  videorecorder kan programmeren. De antwoorden maken meteen de breuk tussen wie regelmatig met internet werkt en wie niet.

De laatste groep is enthousiast over de mogelijkheden, maar is nog bang voor het onbekende. Voor wie iets vlotter over het web surft, blijft de meerwaarde van de vernieuwde kijkkast echter nihil.

External links

Memori