"Mijn beleid zal pas geslaagd zijn als de tarieven dalen." Dat zei minister Vincent Van Quickenborne vorige week tijdens een toelichting over zijn beleidsnota rond telecommunicatie.

"Mijn beleid zal pas geslaagd zijn als de tarieven dalen." Dat zei minister Vincent Van Quickenborne vandaag tijdens een toelichting over zijn beleidsnota over telecommunicatie. De minister belooft een versterking van regulator BIPT en zegt dat hij een beleid wil voeren dat niet contra-Telenet en -Belgacom is, maar wel pro-markt.

De hoge telecomtarieven zijn een rem op de kenniseconomie in België, vindt Van Quickenborne. Hij onthult zijn plannen voor de drie grote onderdelen van de telecommunicatiemarkt: vaste lijn, breedband en mobiele telefonie.

Vaste lijn
Voor de vaste lijnen versterkte Belgacom tussen 2006 en 2007 zijn marktaandeel van 66,6 tot 71,1 procent, stelt Van Quickenborne vast. Terwijl in Europa de vastelijntarieven gemiddeld dalen, zijn ze in ons land lichtjes gestegen.

“Je zit eigenlijk met een situatie van de facto monopolie, die met zich meebrengt dat de prijzen hoog blijven en zelfs iets gestegen zijn. Daar moet iets aan gebeuren”, aldus de minister. Concreet wil hij dat Belgacom een lagere groothandelsprijs aanbiedt aan andere operatoren. Hij vraagt het BIPT om een betere berekening te maken van de reële kosten van Belgacom. Daarnaast zal het toenemende succes van VoIP-oplossingen al automatisch een invloed hebben op de prijzen, aldus Van Quickenborne.

Breedband
Op het vlak van breedband citeert de minister het adviesbureau AD Little, dat de situatie in België beschrijft als een “de facto duopolie” van Belgacom en Telenet. “Wij denken dat als er niet meer leveranciers actief worden in die markt, de prijzen hoog zullen blijven”, aldus Van Quickenborne. Hij merkt op dat de breedbandprijzen in België stabiel zijn, terwijl ze elders in Europa dalen. Van Quickenborne citeert de recente lancering in Frankrijk door operator Free van een triple play-aanbod van telefonie, breedband en digitale tv voor 30 euro per maand.

Van Quickenborne wil dat er meer breedbandlijnen worden ontbundeld. Momenteel is 11 procent van de lijnen ontbundeld via de Broba-formule (waarbij Belgacom zelf de DSL-verbinding levert), en nog eens 2 procent via Bruo (de volledige ontbundeling). Ook in deze markt vraagt de minister van het BIPT een nieuwe berekening van de werkelijke kostprijs, zodat het tarief voor Bruo en Broba kan dalen. Er zijn meer aanbieders nodig om de prijzen te laten zakken, zegt Van Quickenborne.

De minister wil zich niet uitspreken over een eventueel openstellen voor andere operatoren van enerzijds het VDSL-netwerk van Belgacom, anderzijds de kabel van Telenet. Van Quickenborne zou wel aan Europees commissaris Viviane Reding hebben gevraagd of voor België een regionaal marktonderzoek mogelijk is. Telenet is namelijk alleen in Vlaanderen dominant. Reding zou daar positief tegenover staan. De minister hoopt ook dat bij toekomstige verkavelingen wordt overwogen om glasvezel aan te leggen. Iets wat in Nederland courant gebeurt. 

De minister heeft het ten slotte ook nog kort over de mobiele markt. Daar functioneert de concurrentie wél, zegt hij. Van Quickenborne vindt wel dat de gsm-verbindingen op treinen beter moeten worden. In de volgende beheersovereenkomst voor de NMBS zou een marktstudie voorzien worden over dat onderwerp. De minister wil ook dat de terminatietarieven verder dalen, en dat die daling wordt doorberekend aan de eindgebruiker. Het BIPT moet daarop toezien. 

BIPT en Raad voor de Mededinging
“Alles staat of valt met een goede werking van het BIPT”, aldus Van Quickenborne. De minister heeft geen plannen om de structuur van het BIPT te veranderen, maar belooft wel extra personeel voor het uitvoeren van marktanalyses. Het BIPT moet zich meer focussen op regulering, en moet al zijn instrumenten gebruiken, ook het opleggen van boetes. “Ik ben niet voor regulering, maar als de markt niet werkt, dan moet je hem doén werken.”

Behalve het BIPT wil Van Quickenborne de Raad voor de Mededinging versterken. Zowel de Raad zelf als de ondersteunende diensten zullen op korte termijn extra personeel krijgen. De Raad moet in de komende maanden uitspraak doen over een mogelijke overname van Scarlet door Belgacom en over een dispuut aangaande terminatietarieven.

Wat betreft een mogelijke privatisering van Belgacom houdt Van Quickenborne zich op de vlakte. Hij zegt wel dat een verdere afbouw van het overheidsbelang op termijn een goede zaak zou zijn.

Van Quickenborne haalt ook de mogelijkheid aan van een veiling van licenties voor het aanbieden van WiMax draadloze netwerken, en voor het draadloos spectrum dat vrijkomt wanneer de analoge televisieuitzendingen via de ether worden stopgezet.