De Vlaamse regering is akkoord met een federaal voorstel voor een 'hybride' elektronisch stemsysteem. Volgens dat systeem zal de stemcomputer een ticket met de uitgebrachte stem afdrukken. De tickets worden daarna automatisch geteld.

De Vlaamse regering is akkoord met een federaal voorstel voor een ‘hybride’ elektronisch stemsysteem. Volgens dat systeem zal de stemcomputer een ticket met de uitgebrachte stem afdrukken. De tickets worden daarna automatisch geteld. Vlaanderen draagt een miljoen euro bij aan de ontwikkeling van een prototype.

De federale overheid wil nog vóór de verkiezingen van 2009 een uniform systeem voor alle verkiezingen, ook die de gewesten organiseren. Vandaar dat de federale regering een hybride stemsysteem heeft voorgesteld. Vlaanderen heeft zich al uitgesproken, Wallonië en Brussel moeten nog volgen.

"Voor de federale regering geniet het systeem met een afgedrukt biljet de voorkeur", zegt Peter De Jaegher, woordvoerder van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen. "De Vlaamse regering heeft zich akkoord verklaard met het voorstel om een bestek te maken voor een prototype van de hardware en de software. Er is zelfs een miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van het prototype en de software."

Barcode
Het voorstel voor het nieuwe stemsysteem komt niet uit de lucht vallen, maar blijkt de beste oplossing na een studie van zeven universiteiten. Het systeem werkt met stemcomputers die een papieren ticket uitprinten. De stemmer kan achteraf zijn stem op papier nakijken, voor hij deze inlevert. Een barcode die ook op papier staat, moet het machinaal tellen versnellen.

Als het prototype af is, moet de federale overheid nog een Europese aanbesteding uitschrijven, de productie starten en het systeem testen. De hele procedure moet idealiter voor de verkiezingen van 2009 afgehandeld zijn. Of die planning haalbaar is, zal afhangen van de snelheid waarmee Brussel en Wallonië zich uitspreken.

External links

Vlaanderen.be