Proximus, Mobistar en Base stellen strengere regels op voor abonnementsdiensten via sms en mms (berichten met multimedia-inhoud). Vanaf 15 maart moeten de aanbieders van deze berichten twee keer om bevestiging vragen. Pas daarna gaat het abonnement van start. Op die manier willen de operatoren voorkomen dat hun klanten zich onbewust op een (dure) berichtenstorm abonneren.

Wie zich binnenkort inschrijft op deze diensten via het internet of met zijn gsm, krijgt een gratis bericht met de volledige prijs van het berichtenabonnement. Hier moet u opnieuw bevestigen, waarna u terug een gratis boodschap ontvangt die de inschrijving definitief maakt. Pas daarna gaat u berichten ontvangen waar u voor betaalt. De dienst stopzetten gaat een pak eenvoudiger: Wie STOP verstuurt naar de bewuste afzender legt de aangeboden dienst hiermee volledig het zwijgen op.

Echte klachten zijn er nog niet binnengekomen volgens Frédérique Verbiest, woordvoerder van Proximus. "Er zijn wel klanten die bellen met problemen, omdat het voor hen soms onduidelijk is dat ze zich inschrijven op een abonnementendienst in plaats van een eenmalige beltoon of eenmalig bericht. Het is net om die problemen te vermijden dat de Belgische operatoren deze extra bevestiging in het leven roepen."

Meeste aanbieders werken correct
Klachten over gratis beltonen, moppen en andere berichten per sms of mms die achteraf onderdeel van een abonnement blijken te zijn, kregen het afgelopen jaar regelmatig aandacht in de media. De eerste diensten zijn vaak gratis, maar de klant sluit er automatisch een abonnement mee af en hij of zij betaalt voor de inkomende berichten. Toch houden de meeste aanbieders zich aan de regels volgens Verbiest. "Het zijn maar een paar aanbieders die in de fout gaan en die willen we met dit initiatief ook beter afscheiden van de rest."

Blokkering steeds mogelijk
Als een bedrijf zich toch niet houdt aan de extra regels, dan kan die alsnog geblokkeerd worden bij de mobiele operator zelf. "We gaan klachten zeker onderzoeken en als we zien dat het niet correct verloopt dan nemen we contact op met het bedrijf en zullen we het verkorte nummer indien nodig afsluiten." Aldus Verbiest.

De aanpassing komt op eigen initiatief en richt zich specifiek op de abonnementendiensten die de laatste twee jaar in opmars zijn. In 2003 werden de eerste richtlijnen opgesteld, maar deze aanpassing moet de klant beschermen tegen terugkerende boodschappen waar ze zelf voor betalen. Een ethische commissie buigt zich momenteel over het probleem, zodat de maatregelen die nu van kracht zijn binnenkort ook in de wet worden opgenomen.