De muziek-, film- en software-industrieën starten een voorlichtingscampagne om piraterij en het illegaal downloaden bij kmo's tegen te gaan. Onder het motto 'Het is uw zaak' wijzen de vertegenwoordigers van de entertainmentindustrie op de gevaren van illegale downloads.

De muziek-, film- en software-industrieën starten een voorlichtingscampagne om piraterij en het illegaal downloaden bij kmo’s tegen te gaan. Onder het motto ‘Het is uw zaak’ wijzen BAF (de filmindustrie), BSA (softwaresector), IFPI (platenlabels) en SABAM (muziekuitgevers) op de gevaren van illegale downloads. Ze krijgen daarbij de steun van de Vlaamse en Waalse kmo-organisaties. Bij de campagne hoort ook een website, te vinden op www.hetisuwzaak.be.

Meer dan tienduizend Belgische bedrijven krijgen in de komende weken een brochure toegestuurd met informatie over computerveiligheid en auteursrecht. Er wordt de nadruk gelegd op het dubbele risico voor bedrijven van illegale downloads door werknemers: ondernemingen kunnen data verliezen én worden aangeklaagd.

De muziek-, film- en software-industrieën gebruiken een aantal onderzoeken om hun pleidooi kracht bij te zetten. Resultaten van die onderzoeken zouden uitwijzen dat 45 procent van de gedownloade bestanden een vorm van spyware of virussen met zich mee dragen .

Volgens de organisaties lopen bedrijven niet enkel gevaar vanwege illegale bestanden die ter plekke gedownload worden, ook externe apparaten die in het bedrijf gebruikt worden (zoals usb-sticks), bevatten soms gevaarlijke bestanden.

De politie waarschuwt tenslotte nogmaals voor de gevolgen van computercriminaliteit. De meeste bedrijven zouden te weinig investeren in systeembeveiliging en kleinere ondernemingen beveiligen zich al helemaal niet voldoende tegen virussen, spyware en wormen.
Met een bijdrage van Jamie Biesemans, ZDNet.

External links

Het is uw zaak