Vorig jaar is het aantal succesvolle oplichtingspogingen via het internet meer dan verdubbeld. In 2004 werden 10.769 pogingen tot oplichting via het internet gemeld bij de Federal Computer Crime Unit (FCCU), de Belgische politiedienst die zich ontfermt over computercriminaliteit.

Dit blijkt uit een antwoord van minister Onkelinx (PS) op een vraag van CD&V-kamerlid Roel Deseyn. De cijfers komen uit een onderzoek van de directie voor de bestrijding van economische en financiële criminaliteit.

Het aantal effectief voltooide misdrijven steeg van 56 in 2002, via 117 in 2003 tot 265 in 2004. De slachtoffers werden tussen de 45 en 31.555 euro lichter gemaakt, met een gemiddelde van bijna 4.700 euro. In slechts een derde van de gevallen bevindt de verdachte zich in België.

Deseyn hekelt het feit dat de algemende gegevensbank van de politie op dit moment niet is uitgerust om internetmisdrijven op een afdoende manier te registreren. Hierdoor is het volgens Deseyn haast onmogelijk om deze misdrijven te bestuderen en op een aangepaste manier te bestrijden.

“De regering rekent op de positieve invloed van preventieve acties, maar de grote toename van het aantal misdrijven toont aan dat deze aanpak niet langer volstaat om het probleem te counteren”, meent het kamerlid van de CD&V. Deseyn dringt er verder op aan dat de politiediensten proactief oplichtingssites moeten opsporen en afsluiten.

External links

Roel Deseyn, kamerlid CD&V

External links

Federal Computer Crime Unit